Facebook Video

Video je jedan od najučinkovitijih sadržaja na digitalnim kanalima. Kako bi istražili i potvrdili napravili smo custom analizu za klijenta, analizirajući sav sadržaj objavljen u toku jedne godine na Facebook-u. U ovom istraživanju zanimalo nas je kako se video ponaša kao tip objave, ne radi se o video oglasima.

VIDEO je najuspješniji tip sadržaja po dosegu i angažmanu

Doseg objava na ovoj platformi drastično se smanjio. Poznato je kako Facebook potiče oglašavanje, i kako za očekivani doseg pripremljenih materijala trebate uložiti sredstva u promociju objava.

Iako je doseg jedna od najjednostavnijih, bazičnih metrika važno je znati koji dio publike je bio izložen vašoj poruci, videu ili nekom drugom sadržaju.

Uspoređujući doseg, impresije i angažman korisnika, video sadržaji ostvaruju 48% veći doseg od prosjeka te 64% veći angažman publike.

Analiza Facebook sadržaja

Kod produkcije video sadržaja za društvene mreže važno je voditi računa o tome kako se sadržaj konzumira, u ovom slučaju na Facebooku-u.

Imamo samo nekoliko sekundi za zaokupiti pozornost gledatelja prije nego nastavi scroll-ati, zvuk je ugašen pa ukoliko je tekst ili voice over potrebno ispisati u titlovima. Dinamika i samo trajanje trebaju biti također pirlagođeni.

U Sekundama, u planiranju video produkcije uvijek posebno planiramo različite formate ovisno o kanalima na kojima će klijent komunicirati, kao na primjeru prilagodbe video sadržaja za More Yachts.

Social-first video formati

Standardne video suradnje s klijentima uključuju produkciju nekoliko različitih formata – dužeg za YouTube, kraćih adaptiranih verzija za društvene mreže poput Facebook-a i Instagrama te prilagodba za prikazivanje na Storijima.

Isplati li se uložiti sredstva u adaptirane formate za društvene mreže? Naše istraživanje pokazalo je kako prilagodba video sadržaja ostvaruje veći doseg u odnosu na video sadržaje koji nisu posebno prilagođeni za platformu na kojoj se objavljuju.

Doseg Sekunde video formata

Prema podacima u godinu dana objave, Sekunde video sadržaji ostvarili su 2x veći doseg u odnosu na druge video sadržaje iste Facebook stranice.

Pratite li VCR – Video Completion Rate?

VCR označava postotak publike koja je sadržaj pogledala do kraja. Za najgledanije video sadržaje ove Facebook stranice, VCR se kretao između 10% i 25%.

Publika na Facebooku, scrolla feedom ne tražeći vaš sadržaj i zato je prosječni VCR manji od 20% očekivani. Pripremili smo vodič sa idejama kako kreirati učinkovite video oglase, koji će u prvih nekoliko sekundi zaustaviti „scrollanje“ kod gledatelja i potaknuti ih da sadržaj pogledaju do kraja. Ove ideje mogu se primijeniti na sav video sadržaj kojeg stvarate.

VCR Video Completition Rate na Facebooku

Inicijalna postavka Facebook-a je da kod video pregleda pokazuje sve koji su video odgledali najmanje 3 sekunde, bez obzira jesu li nastavili dalje scrollati. Zato je važno kod custom analiza izraditi detaljniji izvještaj, u kojem gledamo ponašanje publike kroz cijelo trajanje video sadržaja.

U kojem su trenutku izgubili pozornost i koliko ih je zaista odgledalo video sadržaj do kraja?

Zanimljivo je da su narativne priče i video formati duži od 2 minute, ostvarili ukupan manji broj pregleda ali sa većim postotkom završetka gledanja.

Video sadržaji uspješniji su ako imate priču

Više od video sadržaja ovo istraživanje pokazalo je kako publika očekuje sadržajnu priču. Kada je priča zanimljiva i pripremljena kao video, velika je vjerojatnost da zainteresirate publiku čak i na društvenim mrežama poput Facebook-a gdje nemate mnogo vremena za privući pozornost.

Kod video priča u ovom istraživanju VCR bio je i do 3 x veći u odnosu na video sadržaje koji su samo kratko, vizualno pokazivali određenu aktivnost.

Na primjeru kampanje za TZ grada Zagreba i film “Blizu grada, blizu srca” vodimo vas kroz korake razvoja priče i narativa za vizualne formate.

Učinkovite video strategije dovode do rasta baze fanova ili followera

Kod razvoja video strategija ovog projekta, cilj je bio učinkovito komunicirati sa publikom ali i nastaviti povećavati bazu fanova. Jedna od metrika uspješnosti video strategija koju ćete i vi htjeti pratiti, je kako produkcija video materijala utječe na kretanje baze fanova.

Osnova ispravno postavljene strategije video marketinga je konzistentnost u objavama. Kao i sa ostalim sadržajima, video bi trebao biti planiran i repetitivan sadržaj.

Na Facebook stranicama ovog klijenta u godinu dana, baza fanova povećana je za 6.644 (10% povećanje).

Optimizacija video sadržaja

Analize uspješnosti video strategija dovode nas do najučinkovitijih formata i kako publika na njih zaista reagira. Ovi podaci korisni su za planiranje budućeg sadržaja kao i dubinsko razumijevanje kako vaša publika zaista doživljava pripremljene video materijale.

Nastavite čitati