Mjesec kulture na vinskim cestama Zagrebačke županije

Turistička zajednica Zagrebačke županije u jesen 2021. pokrenula je mjesec ispunjen kulturnim događanjima na vinskim cestama. Cilj je bio privući posjetitelje, posebno iz grada Zagreba na obilazak i uživanje u atraktivnoj ponudi, uz same vinare i vinarije Zagrebačke županije.

Uz kino usred vinograda, mogli ste tako uživati u koncertu ili izložbi. Na svakoj vinskoj cesti ponuda je bila drugačija

Branding i komunikacijska strategija

Događanju smo prvo pronašli ime i slogan. Sa željom da pokrene publiku, kao poziv te da im dočara da na koju god stranu krenuli neće pogriješiti – nastalo je via VINO.

Kod naziva, vodilo se računa o mogućnosti da strani posjetitelji lako mogu izgovoriti i zapamtiti događanje. Svaki događaj unutar vinskog mjeseca dobio je svoj poseban naziv te posebna obilježja koja jasnije komuniciraju ponudu (kino/izložba/koncert/posjet vinariji).

Branding i komunikacijska strategija

Vizualni identitet

Sa željom za odmakom od uobičajenih vinskih materijala i boja, publici smo htjeli približiti atmosferu koju mogu očekivati na vinskim cestama Zagrebačke županije. Imajući na umu da komuniciramo prvenstveno urbanoj publici, via vino dobilo je svoj prepoznatljivo i pamtljivo rješenje.

Produkcija online sadržaja

U promociji i komunikaciji korištene su prvenstveno digitalni kanali. Za via VINO napravili smo web stranice s informacijama o pojedinim događanjima unutar vinskog mjeseca te pripremili materijale za komunikaciju na društvenim  mrežama.

Video produkcija

Video sadržaji korišteni su u komunikaciji s medijima i promociji. Arhiva video snimaka, koristit će kod promocije novog izdanja ovog vinskog festivala na otvorenom.

Pogledajte kako je bilo!

Pogledajte još projekata