Destinacijski marketing

Želite li stvoriti privlačan imidž brenda za određenu lokaciju i promovirati ju potencijalnim posjetiteljima kako biste ih potaknuli da otputuju na tu destinaciju? Pomogli smo destinacijskim menadžerima, turističkim zajednicama i cijelom sektoru putovanja da na svoju destinaciju privuku posjetitelje i potaknu razvoj lokalnog gospodarstva kroz turizam. To se postiže kroz brojne marketinške kanale, uključujući standardno oglašavanje, odnose s javnošću, sadržajni marketing i digitalni marketing.

Glavni dijelovi destinacijskog marketinga

Postoji nekoliko ključnih komponenti u destinacijskom marketingu i promociji lokacije koje su dio sveobuhvatne i učinkovite marketinške strategije. Stručnjaci za destinacijski marketing tako imaju mogućnost stvoriti snažan i privlačan imidž destinacije i učinkovito ga promovirati ciljanoj publici.

BRANDIRANJE

Razvijanje jasnog imidža brenda za destinaciju koji je izdvaja od konkurencije

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Razumijevanje ciljanih tržišta i njihovih preferencija, ponašanja i motivacije za putovanje, kao i prikupljanje informacija o prednostima i manama destinacije

RAZVOJ PROIZVODA

Poboljšanje ponude, atrakcija i doživljaja destinacije

PROMOCIJA

Korištenjem različitih marketinških kanala, poput oglašavanja, odnosa s javnošću, sadržajnog marketinga, video produkcije i digitalnog marketinga, stvaramo interes za destinaciju.

RAZVOJ PARTNERSTVA

Izgradnja snažnog partnerstva i suradnje s ključnim stakeholderima, lokalnim poduzećima, vladinim organizacijama i turističkim zajednicama, kako bismo zajednički promovirali destinaciju i poboljšali ono što nudi.

PRAĆENJE I EVALUACIJA

Redovito nadziranje i ocjenjivanje učinkovitosti marketinga te prilagodba prema potrebi, kako bi se osiguralo postizanje ciljeva.

Pitanja o destinacijskom marketingu

Kako biste uspješno  promovirali svoju destinaciju i privukli više posjetitelja, važno je biti informiran i u tijeku s najnovijim praksama i strategijama u destinacijskom marketingu, bilo putem konzultantskih usluga, stručnih usavršavanja ili internetskih resursa. Evo nekoliko pitanja s kojima pomažemo našim klijentima koji se bave putovanjima i turizmom:

9

Kako mogu stvoriti prepoznatljiv i nezaboravan imidž brenda za svoju destinaciju?

9

Kako mogu dogovoriti partnerstva i suradnju s lokalnim poduzećima i drugim ključnim sudionicima za promicanje svoje destinacije?

9

Kako mogu biti u tijeku s trendovima i tehnologijama u destinacijskom marketingu koji se stalno mijenja?

9

Koje resurse i budžete trebam implementirati u učinkovitu marketinšku strategiju?

9

Kako se moja destinacija razlikuje od konkurencije i kako se istaknuti na pretrpanom tržištu?

9

Koje su najbolje prakse i priče o uspjehu u destinacijskom marketingu iz kojih mogu učiti?